تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

طرح توجیهی بسته بندی خرماشناسه محصول: 652415
موجود

طرح توجیهی بسته بندی خرما

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

طرح توجیهی بسته بندی خرما

طرح توجیهی بسته بندی خرما

طرح توجیهی بسته بندی خرما با ظرفیت بسته بندی 2000 تن در سال با اشتغالزایی برای 15 نفر


تولید کارتن , بسته بندی و چاپ مقواشناسه محصول: 652417
موجود

تولید کارتن , بسته بندی و چاپ مقوا

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

تولید کارتن , بسته بندی و چاپ مقوا

تولید کارتن , بسته بندی و چاپ مقوا

طرح توجیهی تولید کارتن , بسته بندی و چاپ مقوا با میزان اشتغال زایی برای هفده نفر


طرح توجیهی پرورش کرم ابریشمشناسه محصول: 652330
موجود

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم

پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 400 جعبه در یک دوره با امکان اشتغال زایی برای 8 نفر


معرفی کسب و کار خانگی (خدمات حسابرسی)شناسه محصول: 651680
موجود

معرفی کسب و کار خانگی (خدمات حسابرسی)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

معرفی کسب و کار خانگی (خدمات حسابرسی)

معرفی کسب و کار خانگی (خدمات حسابرسی)

کسب و کار خانگی (خدمات حسابرسی) . شرکتهای نوپا ک هر روز تعداد آنها در جامعه رو به فزونی است هنوز در شرایطی قرار ندارند ک پرسنل تمام وقت در رابطه با حسابرسی استخدام کنند و استفاده از نرم افزارهای حسابداری نیز چندان فراگیر نشده و یا صاحبان شرکتها وقت کافی برای کار با این نرم افزارها را ندارند پس خدمات حسابرسی در این مقاطع میتواند راهگشای این نوع شرکتها باشد


دانلود مقاله آزمایشات عمرانشناسه محصول: 651433
موجود

دانلود مقاله آزمایشات عمران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5100تومان

برچسب ها :

دانلود مقاله آزمایشات عمران

 

 

نام آزمايش : نمونه برداري از ماسه و شن ـ تعين درصد رطوبت كل
قبل از اينكه روي ماسه و شن آزمايش به عمل آيد (مثلاً آزمايش دانه بندي ، آزمايش تعين وزن مخصوص فضايي و غيره) بايد نمونه أي تهيه شود كه نماينده آن ماسه و شن باشد ، بدين منظور از نقاط مختلف ماسه و شن به مقدار مساوي برداشته و مخلوط نموده تا نمونه مورد نظر بدست آيد.
لوازم مورد نياز:
1ـ اون حرارتي
2ـ ترازوي 10 كيلويي
3ـ بيل
روش آزمايش
مطابق آزمايش
1ـ نمونه برداري شود
2ـ وزن نمونه مرطوب بر طبق مقادير ذيل وزن شود.
400 گرم براي ماسه با بزرگترين دانه 2 ميليمتر
2000 گرم براي ماسه با بزرگترين دانه 8 ميليمتر
3500 گرم براي ماسه و شن با بزرگترين دانه 16 ميليمتر
4000 گرم براي ماسه و شن با بزرگترين دانه 32 ميليمتر
10000 گرم براي ماسه و شن با بزرگترين دانه 63 ميليمتر
3ـ نمونه را در اون قرار داده و در درجه حرارت 105 درجه سانتيگراد به مدت 24 ساعت متوالي خشك نموده و سپس وزن آنرا تعين و يادداشت كنيد.
4ـ نمونه را 24 ساعت متوالي ديگر در اون قرارداده و مجدداً در درجه حرارت 105درجه سانتيگراد خشك نموده و وزن كنيد. اين عمل را آنقدر ادامه دهيد تا اختلاف وزن نمونه در دو دفعه متوالي از يك دهم وزن نمونه تجاوز ننمايد.
5ـ صبر كنيد تا نمونه حدود 30 درجه سانتيگراد خنك شود و وزن آنرا تعين كنيد. W2
6ـ رطوبت كل را از رابطه ذيل بدست آوريد.
رطوبت كل به درصد
لوازم مورد نياز :
1ـ ظروف 10 ليتري با سرپوش
2ـ بيل
3ـ ترازوي 50 كيلويي
4ـ دستگاه قسمت كننده
روش آزمايش:
1ـ نمونه ها در مواقع بار و يا تخليه كاميونها بايد تهيه شوند. بايد توجه داشت كه پس از تخليه دانه هاي درشت در زير و دانه هاي ريز در بالا يا وسط قرار مي گيرند. بنابراين از نقاط مختلف به مقدار مساوي برداشته و مخلوط نموده تا مقادير ذيل به دست آيند.
40 تا 50 كيلوگرم براي ماسه با بزرگترين دانه 2 ميليمتر
80 تا 100 كيلوگرم براي ماسه با بزرگترين دانه 8 ميليمتر
130 تا 150 كيلوگرم براي ماسه و شن با بزرگترين دانه 32 ميليمتر
160 تا 200 كيلوگرم براي ماسه و شن با بزرگترين دانه 63 ميليمتر
2ـ نمونه هاي فوق را بوسيله دستگاه قسمت كننده آنقدر تقسيم كنيد تا مقادير ذيل بدست آيند.
10 كيلوگرم براي ماسه با بزرگترين دانه 2 ميليمتر
20 كيلوگرم براي ماسه با بزرگترين دانه 8 ميليمتر
30 كيلوگرم براي ماسه و شن با بزرگترين دانه 32 ميليمتر
40 كيلوگرم براي ماسه و شن با بزرگترين دانه 63 ميليمتر
3ـ نمونه هاي اخير را در ظروف مخصوص ريخته و شماره گذاري نموده تا در آزمايشهاي بعد مورد استفاده قرار گيرد.
نام آزمايش : به دست آوردن وزن مخصوص انبوهي مصالح سنگي و سيمان
هدف : جهت تبديل نسبت هاي وزني حاصل از آزمايش دانه بندي در آزمايشگاه به نسبت هاي حجمي در كارگاه نياز به وزن مخصوص انبوهي مواد متشكله بتن داريم.
لوازم مورد نياز:
1ـ ظرف 10 ليتري استاندارد
2ـ ترازو با دقت 1/0 گرم
3ـ خط كش فلزي
4ـ بيل
5ـ سيني
روش آزمايش :
24 ساعت قبل از شروع آزمايش مقدار 20 كيلوگرم ماسه ، نخودي ، بادامي و سيمان را به طور جداگانه داخل سيني ها در محيط آزمايشگاه قرارداده تا اينكه رطوبت سطحي آنها خشك گردد.
ابتدا ظرف مورد آزمايش را وزن مي كنيم W1 ، سپس جهت حصول اطمينان حجم آن را نيز كنترل مي كنيم . ظرف را از يك نمونه از مصالح سنگي پر مي كنيم به طوري كه از لبه ظرف لبريز گردد ، سپس با خط كش فلزي مماس بر سطح ظرف مي كشيم تا مصالح اضافه از روي ظرف پاك گردد. در اين حالت بايد مصالح تمام حجم ظرف را پر كرده باشد. بايد دقت كرد و از فشردن مصالح در داخل ظرف خودداري كرد. ظرف را وزن مي كنيم. W2 و از كم كردن آنها وزن خالص مصالح را بدست مي آوريم. W=W2 – W1
وزن مخصوص انبوهي را از رابطه روبرو بدست مي آوريم .
مصالح داخل ظرف را با نمونه داخل سيني مخلوط كرده و جهت دقت بيشتر در آزمايش جمعاً 3 مرتبه آزمايش را انجام مي دهيم و از اعداد بدست آمده ميانگين را بدست مي آوريم.
اين آزمايش را براي تمام مصالح انجام مي دهيم و اعداد بدست آمده را در جدول مربوطه مي نويسيم.
نام آزمايش : دانه بندي (بهترين نسبت شن و ماسه)
هدف: دست رسي به مخلوطي از شن و ماسه كه به ازاء آن نسبتهاي معين ، مخلوط داراي حداقل فضاي خالي باشد.
لوازم مورد نياز:
1ـ ظرف 10 ليتري استاندارد
2ـ ترازو با دقت 1/0 گرم
3ـ خط كش فلزي
4ـ بيل
5ـ سيني
روش آزمايش : 24 ساعت قبل از شروع آزمايش مقدار 35 كيلوگرم ماسه و شن (نخودي ـ بادامي) را به طور جداگانه داخل سيني ها در محيط آزمايشگاه قرار داده تا اينكه رطوبت سطحي آنها خشك گردد.
ابتدا وزن ظرف مورد آزمايش را به دست مي آوريم . W1 ، سپس جهت حصول اطمينان حجم آن را نيز كنترل مي كنيم. ظرف را از مصالح شني پر مي كنيم به طوري كه از لبه ظرف لب ريز گردد. سپس با خط كش فلزي مماس بر سطح ظرف مي كشيم تا اضافه مصالح از روي آن پاك شود. در اين حالت بايد مصالح تمام حجم ظرف را پر كند. ظرف را وزن مي كنيم. W2 . از رابطه زير وزن مصالح و وزن مخصوص انبوهي را بدست مي آوريم.
W=W2-W1
مصالح شني داخل ظرف را با نمونه داخل سيني مخلوط كرده و به كمك فرمول زير مقدار درصد اضافه ماسه را بدست مي آوريم و با نمونه داخل سيني مخلوط مي كنيم .
مقدار درصد اضافه
مخلوط را مجدداً در ظرف مي ريزيم و مراحل بالا را تكرار مي كنيم و W¬-2 و را بدست مي آوريم و در جدول مربوطه يادداشت مي كنيم . اين عمل را براي نسبتهاي 20% ـ 30% ـ 40% ـ 45% ـ 50% ـ 55% انجام مي دهيم . نتايج حاصله را روي كاغذ ميليمتري پياده مي كنيم و به طور تقريبي نقطه ماكزيمم منحني حاصل از به هم پيوستن نقاط را بدست مي آوريم.
نام آزمايش : سود 3%
هدف : بررسي مواد مضر در سطح دانه هاي ماسه و شن
مواد خيلي نرمي كه قطر آنها از 02/0 ميليمتر كوچكتر باشد براي بتن مضر بوده و درصد اينگونه مواد نبايد از مقادير ذيل تجاوز نمايد.
براي ماسه بزرگترين دانه تا 3 ميليمتر 4 درصد
براي ماسه بزرگترين دانه تا 7 ميليمتر 3 درصد
براي شن بزرگترين دانه تا ميليمتر 2 درصد
براي شن بزرگترين دانه تا ميليمتر 5/1 درصد
باقيمانده نباتات و مواد آلي مزاحم سخت شدن سيمان شده و باعث بادكردن و تركيدن بتن مي شود ، لز اينرو مي توان در موارد مشكوك آزمايش فوق را انجام داد.
لوازم مورد نياز:
1ـ مزور به حجم 250 سي سي
2ـ سود 3%
روش آزمايش:
ابتدا 130 سانتي متر مكعب ماسه را اختيار نموده ، آنرا در مزور ريخته و تا درجه 200cc سود 3% به آن اضافه مي كنيم. درب مزور را بسته و پس از تكان دادن ، يك روز در محلي قرار دهيد. در صورتيكه پس از يك روز محلول بي رنگ تا زد روشن باشد ، مواد آلي موجود بدون ضرر بوده و اهميتي ندارد. چنانچه رنگ محلول زرد پررنگ تا قهوه أي يا قرمز باشد ، بايستي آزمايشهاي دقيقتري روي ماسه انجام گرفته شود. تركيبات سولفات نيز براي بتن مضر بوده و باعث تركيدن آن مي گردند ، از اينرو مقدار موجود نبايد از يك درصد وزن ماسه و شن خشك تجاوز كند.
نام آزمايش : تعين درصد رطوبت ، جذب ـ وزن مخصوص حقيقي و ظاهري و درصد تخلخل
هدف : در طرح اختلاط بتن ، شناخت مصالح سنگي از نظر رطوبت (مغري ـ سطحي ) وزن مخصوص ظاهري و حقيقي و درصد جذب لازم است.

 

لوازم مورد نياز:
1ـ ترازو با دقت گرم
2ـ اون حرارتي
3ـ نيرو سنج با دقت گرم و طوري
4ـ چراغ گاز و سه پايه
5ـ ظروف مربوطه و ميله شيشه أي
روش آزمايش:
48 ساعت قبل از انجام آزمايش مقدار 500 گرم ماسه ـ نخودي و بادامي شسته شده را داخل اون گذاشته تا در حرارت 100 الي 110 درجه سانتي گراد خشك گردد. پس از 24 ساعت آنها را از داخل اون بيرون آورده وزن خشك شده را پس از سرد شدن بدست مي آوريم. W2 . سپس هركدام از مصالح را جداگانه در ظرفي پر از آب قرارداده تا از آب اشباع گردد. در روز آزمايش مصالح را از آب بيرون آورده ، رطوبت سطحي آنها را خشك مي كنيم ، به اين صورت كه مصالح درشت دانه را داخل دستمال ريخته و رطوبت سطحي آنها را مي گيريم. مصالح ريزدانه را داخل ظرفي ريخته و به كمك حرارت و به هم زدن ميلة شيشه أي رطوبت سطحي آن را مي گيريم. در اين حالت نبايد مصالح ريز دانه به ميله بچسبد. مصالح را وزن مي كنيم . W3 .
وزن طوري را در آب به كمك نيرو سنج بدست مي آوريم ، سپس مصالح درشت دانه را به طور جداگانه داخل آن ريخته و وزن مصالح را داخل آب نيز بدست مي آوريم. از تفاضل اين وزنها W4 را بدست مي آوريم.
سپس با توجه به فرمولهاي زير موارد خواسته شده را بدست مي آوريم.
نام آزمايش : آزمايش سند اكيوالانت
هدف : تعيين درصد ماسه در مصالح ساختماني
لوازم مورد نياز :
1ـ دستگاه سند اكيو الانت
2ـ دستگاه ضربه زدن مكانيكي (شيكر)
روش آزمايش:
24 ساعت قبل از آزمايش مقدار 250 گرم ماسه را درون اون گذاشته تا در حرارت 100 تا 110 درجه سانتيگراد گذاشته تا خشك گردد ، سپس آنرا بيرون آورده و با الك نمره 4 الك مي كنيم. مزور مدرج دستگاه سند اكيوالانت را تا خط نشانه شماره 4 از محلول استوكس پر كرده و پيمانه فلزي مربوط به دستگاه را طوري از نمونه الك شده پر مي نمائيم تا سطح ماسه با لبه پيمانه مماس باشد ( بايد دقت شود پيمانه به حالت معمولي از نمونه پر شود ) محتوي پيمانه را به وسيله قيف به داخل مزور مي ريزيم ، درب آن را به وسيله چوب پنبه (پلاستيكي) گذاشته و ده ضربه به مزور وارد مي آورم تا محلول با ماسه مخلوط گردد. مزور را مدت ده دقيقه روي ميز گذاشته ، سپس آن را برداشته و به طور افقي 90 بار ضربه در مدت 30 ثانيه توسط دستگاه ضربه زن مكانيكي وارد مي كنيم. بعد از انجام اين كار مزور را روي ميز كار گذاشته بوسيله لوله فلزي كه توسط لوله لاستيكي به گالن محلول استوك متصل است ابتدا جدار داخلي مزور را از بالا شسته سپس لوله فلزي را به ته مزور هدايت مي كنيم تا نمونه از پائين شسته و مصالح سبك را به بالا بياورد. اضافه كردن محلول را آنقدر ادامه مي دهيم تا مزور تا خط نشانه شماره 15 از محلول پر شود. مزور را مدت 20 دقيقه روي سطح صاف بي حركت گذاشته تا مصالح آن ته نشين شود. بعد از گذشت زمان 20 دقيقه سطح فوقاني خاك را در مزور توسط چشم مي خوانيم و در فرم مربوطه يادداشت مي كنيم. سپس ميله مخصوص دستگاه را كه به وزنه أي متصل است به آهستگي داخل مزور كرده تا با وزن خود ثابت بماند. آنوقت محل دانه فلزي متصل به صفحه انتهايي ميله مخصوص را كه در ماسه فرور رفته است ، از روي درجات مزور مي خوانيم و در جدول يادداشت مي كنيم و توسط فرمول زير نسبت درصد ماسه را حساب مي كنيم.
نام آزمايش : ماسه استاندارد
هدف : آشنايي با دانه بندي و تهيه ماسه استاندارد
لوازم مورد نياز :
1ـ اون
2ـ يك سري الك شماره 16 ـ 30 ـ 50 ـ 100 و تاوه
3ـ هاون
روش آزمايش :
مقدمه : در تهيه ماسه استاندارد نياز به درصد باقي مانده ماسه و در نهايت مانده روي هر الك را داريم. طبق منحني دانه بندي درصد مانده بر روي الكهاي استاندارد مطابق جدول زير مي باشد.
100 50 30 16 نمره الك
2 98 5 72 2 2 0% درصد مانده
مقدار مانده روي هر الك به اين صورت بدست مي آيد كه حد بالاي درصد مانده الك قبل را از حد بالاي درصد مانده الك مورد نظر كم كرده و در مقدار ماسه استاندارد خواسته شده ضرب مي كنيم . به اين ترتيب مانده هر الك را بدست آورده ، در نهايت جمع مانده بايد مقدار خواسته شده ماسه باشد. اگر الكي كه در جدول منظور شده است در دسترس نبود با استفاده از منحني دانه بندي مي توان درصد حد بالا و پائين مانده هر الك ديگر را بدست آورد. چنانچه در روي منحني دانه بندي نقاط حد بالا را به يكديگر و حد پائين را به هم وصل كنيم ، تشكيل دو خط مي دهد. از شماره الك مورد درخواست (بين 16 تا 100) خطي عمود به سمت پائين مي كشيم ، اين خط دو نقطه را قطع مي كند. يكي بر روي خط حد بالا كه اگر از آن نقطه خطي افقي به سمت چپ بكشيم از قطع كردن محور درصدها مي توان حد بالا درصد مانده آن الك را بدست آورد. خط عمودي يك نقطه ديگر روي خط حد پائين نيز مشخص مي كند كه طبق مطالب گفته شده عمل مي كنيم و حد پائين درصد مانده را نيز بدست مي آوريم.
جهت تهيه 2100 گرم ماسه استاندارد ، 24 ساعت قبل از آزمايش مقدار 5/3 كيلوگرم ماسه شسته شده را در اون گذاشته تا در حرارت 100 تا 110 درجه سانتيگراد خشك گردد.
الكها را به ترتيب شماره از كوچك تا بزرگ (الك 16 در بالا) و تاوه را روي هم گذاشته و مجموعه را روي دستگاه ويبره مي گذاريم و محكم مي كنيم. ماسه را روي الك 16 ريخته و دستگاه ويبره را براي مدت 10 دقيقه و با شدت لرزش را روشن مي كنيم.
طبق فرمول نبايد ماسه أي روي الك نمره 16 باقي بماند ، در صورت باقي ماندن مقدار مانده را هاون ريخته و آنقدر مي گوييم تا پس از الك كردن مجدد آن چيزي باقي نماند. مقدار مانده روي الك 30 را وزن مي كنيم. مقدار آن نبايد طبق محاسبات از مقدار حساب شده زيادتر باشد . در غير اينصورت آن را تا جايي در هاون مي كوبيم تا پس از الك كردن مجدد مقدار خواسته شده باقي بماند . همين اعمال را براي الكهاي 50 و 100 نيز انجام مي دهيم . در پايان جمع مانده روي الكها بايد همان مقدار 2100 گرم باشد.
نام آزمايش : تعيين زمان گيرش اوليه سيمان پرتلند و گيرش نهايي
هدف : تعيين زمان شروع گيرش سيمان پرتلند نوع يك
لوازم مورد نياز :
رجوع شود به آزمايش شماره
روش آزمايش :
ميله ويكات را به نحوي در دستگاه سوار مي كنيم كه انتهاي با قطر 1 ميليمتر آن در پائين قرار گيرد و طبق بند الف آزمايش 10 آن را تنظيم مي كنيم . خمير سيمان را با نسبت آب به سيمان متعارف آماده نموده در قالب ريخته و از زمانيكه آب به خمير اضافه مي كنيم كرونومتر را به كار مي اندازيم.
قالب محتوي خمير را كه روي قطعه شيشه أي قراردارد در زير سوزن دستگاه ويكات قرار مي دهيم (سوزن با سطح خمير در تماس است و درجه بر روي صفر است. )
30 دقيقه پس از اضافه نمودن آب به سيمان پيچ كنترل حركت ميله را باز كنيد تا سوزن تحت تأثير وزن به داخل خمير فرو رود. پس از 30 ثانيه مقدار فرورفتگي را از روي درجه يادداشت نماييد.
سوزن را از خمير بالا مي كشم و توسط پيچ كنترل حركت ميله آنرا در محلي كه درجه صفر را نشان مي دهد ثابت مي كنيم و سوزن را با پارچه تميز مي كنيم . محل قالب را طوري تغييردهيد كه انتهاي سوزن با محل فرورفتگي قبل حداقل يك سانتي متر فاصله داشته باشد. هر 15 دقيقه يك بار سوزن را رها مي كنيم و آنقدر اين عمل را تكرار مي كنيم تا مقدار فرورفتگي سوزن از 25 ميليمتر كمتر شود. منحني مقدار فرورفتگي سوزن در مقابل زمان مربوطه را رسم مي كنيم . از روي منحني ، زمان لازم براي اينكه سوزن 25 ميليمتر در خمير فرو رود را بدست مي آوريم. (زمان گيرش اوليه)
پس از پايان آزمايش گيرش اوليه ، سوزن با قطر يك ميليمتر را از روي ميله باز كرده و سوزن گيرش نهايي را سوار مي كنيم . سوزن را طبق بند الف آزمايش 10 تنظيم مي كنيم. هر 30 دقيقه يك بار از طريق بازكردن پيچ كنترل حركت ميله سوزن را رها مي كنيم تا در خمير فرو رود. گيرش نهايي وقتي حاصل شده است كه سوزن تا آن اندازه در خمير فرو رود كه لبه كلاهك آن با سطح خمير فقط تماس حاصل نمايد. (مبدأ زمان از هنگام اضافه نمودن آب به سيمان است. )
توجه : در فواصل زماني كه فرورفتگي سوزن اندازه گرفته مي شود لازم است ، دستگاه در داخل اون با كنترل رطوبت قرار گيرد)
نام آزمايش : آزمايش اسلامپ يا نشست مخروط بتني آبرام
هدف : كنترل درجه رواني بتن ساخته شده جهت نمونه گيري
لوازم مورد نياز:
1ـ قالب مخروطي و صفحه زيرين و خط كش
2ـ روغن
روش آزمايش :
براي آزمايش ، قالب مخروطي را روي يك صفحه مناسب قرارداده ، بتون تازه را در سه لايه در آن مي ريزيم. لازم است سطح داخل مخروط با روغن چرب گردد ، تا مانع چسبندگي بتن تازه به سطح داخل مخروط گردد. بتن هر لايه با كوبيدن 25 ضربه ميل گرد به قطر 16 ميليمتر و به طول 50 سانتيمتر كه سر آن كاملاً گرد ( به صورت نيمكره) شده ، متراكم مي گردد. سپس سطح فوقاني بتن با يك خط كش صاف شده و قالب به آهستگي در 5 تا 10 ثانيه بدون پيچاندن يا كج كردن به سمت بالا كشيده شده ، برداشته مي شود. مقدار اسلامپ را از مقدار نشست مخروط بتني طبق شكل اندازه گيري مي نمائيد. كل عمليات فوق بايد در حدود 5/2 دقيقه به طول انجامد . براي اندازه گيري رواني بتن آزمايشهاي ديگر از قبيل نفوذ گلوله فلزي موجود است كه چون در ايران زياد معمول نيستند از ذكر آنها صرف نظر مي شود.

 

 

 


عنوان آزمايش : دانه بندي به روش مربع BS
هدف آزمايش : بدست آوردن يك دانه بندي مطلوب جهت كاربرد در بتن
وسايل مورد نياز :
1ـ اون
2ـ ترازو با دقت 1/0 گرم
3ـ دستگاه شيكر
4ـ سري الكهاي نمره 100 ، 50 ، 30 ، 16 ، 8 ، 4 يا
تئوري آزمايش
دانه بندي در تعيين نسبتهاي مواد متشكله مخلوط بتن اهميت بسيار اساسي دارد . دانه بندي بايد به گونه أي باشد كه حداكثر تراكم مورد نياز را در بتن ايجاد نمايد و بيشترين مقاومت را بدست بدهد. البته مقاومت بالا زماني حاصل مي شود كه به ازاي يك ميزان كار معقول حداكثر تراكم بدست آيد و در دانه بندي براي رسيدن به حداكثر تراكم بايد به گونه اي باشد كه دانه هاي كوچكتر فضاي دانه هاي بزرگتر را پركنند.
عوامل اصلي كنترل كننده دانه بندي مورد نياز عبارتند از : مساحت ، سطح سنگدانه ها كه تعيين كننده مقدار آب لازم براي تر نمودن كليه مواد جامد است به عبارت ديگر مساحت سطح سنگدانه ها كمتر باشد ، خمير كمتري لازم خواهد بود و بنابراين آب كمتري مورد نياز خواهد بود ، حجم نسبي اشغال شده به وسيله سنگدانه ها كارآيي مخلوط بتن و تمايل به جدا كنندگي مواد متشكله بتن ، هرچه دانه هايي با اندازه هاي مختلف آسانتر بتوانند متراكم گردند و دانه هاي كوچكتر بتوانند در فضاي بين دانه هاي بزرگتر قرار بگيرند به همين اندازه براي دانه هاي كوچكتر آسانتر است كه در اثر حركت به خارج از منافذ بين دانه هاي بزرگتر رانده شوند. يعني در حالت خشك از يكديگر جدا شوند. در حقيقت ملات است كه بايد از حركت آزاد دانه هاي كوچكتر از منافذ بين دانه هاي بزرگتر به طرف خارج جلوگيري نمايد. همچنين لازم است كه منافذ بين دانه هاي مخلوط سنگدانه ها كه به اندازه كافي كوچك باشد تا از خروج خمير سيمان از ميان دانه ها و جداشدن آن از سنگدانه ها جلوگيري شود. تراكم سنگدانه هاي به اندازه معين به نحوي است كه فضايي بين آنها باقي مي ماند و فقط وقتيكه دانه هاي يك اندازه كوچكتر به اندازه كافي كوچك باشند مي توانند به داخل اين فضاها راه يابند اين بدان معني است كه بايد يك حداقل اختلافي بين اندازه هاي هر يك از دو گروه هاي اندازه أي مجاور هم وجود داشته باشد به عبارت ديگر اندازه هايي كه تفاوت آنها با يكديگر كم باشد را نمي توان با هم استفاده نمود و اين امر سبب توصيه سنگدانه هايي به دانه بندي گسسته شده است . دانه بندي گسسته ، دانه بندي است كه در آن يك يا بيشتر از گروه هاي اندازه أي مياني حذف شده باشند.
اين مطلب را نيز بايد در نظر داشت كه براي حداكثر قطر دانه ها حدي وجود دارد كه بالاتر از آن نه تنها مفيد نيست بلكه به علت كم كردن پيوستگي و ايجاد شكستگي ناشي از وجود دانه هاي بسيار درشت مضر نيز خواهد بود ؛ در نتيجه مصرف اين نوع دانه ها بتن مفيد و همگن گشته و در نتيجه مقاومت آن نيز كاهش مي يابد.
عنوان آزمايش : تعيين آب متعارف سيمان
هدف : بدست آوردن بهترين نسبت آب به سيمان
وسايل مورد نياز : ترازو با دقت 1/0 گرم ، دستگاه ويكات ، كاردك ، دستكش لاستيكي ، كرونومتر
تئوري آزمايش :
براي تعيين زمان گيرش اوليه و گيرش نهايي و سلامت سيمان لازم است خمير سيمان با غلظت معيني مطابق استاندارد تهيه شود . بنابراين براي هر نوع سيمان بايد مقدار آب لازم جهت ساختن خمير نرمال يا استاندارد معين شود . غلظت خمير نرمال با استفاده از روش ويكات كه در آن عمق نفوذ پذيري سوزني به قطر 10 ميليمتر تحت وزن خود در خمير اندازه گيري مي شود ، معين مي گردد. هنگامي كه سوزن تا عمق معين در خمير نفوذ مي كند مقدار آب خمير كه عموماً بين 33 ـ 26 درصد وزن سيمان خشك مي باشد تعيين مي گردد.
عنوان آزمايش : ساخت ملات نرمال (تهيه نمونه كششي ، خمشي و فشاري )
هدف آزمايش : در بتن نيروهاي مانند كشش ، فشار و خمش هميشه وجود دارد و براي خنثي كردن آن بايد بتن را طوري طراحي كرد كه توان مقابله با اين نيروها را داشته باشد.
وسايل مورد نياز
قالبهايي براي تهيه نمونه در ابعاد معين
تئوري آزمايش :
در بتن از موادي كه بايد دانست مقاومت كششي ، خمشي و فشاري است مقاومت بتن بستگي به نسبت سيمان سنگ دانه هاي درشت و ريز ، آب و افزودنيها دارد . نسبت آب به سيمان مهمترين عامل در مقاومت بتن مي باشد هرچه نسبت آب به سيمان كمتر باشد مقاومت فشاري بتن بيشتر خواهد بود . بايد توجه داشت افزايش آب مصرفي در مخلوط بتن به منظور بالابردن كارايي (روان نمودن بتن) باعث كاهش مقاومت فشاري مي شود ، البته مقاومت بتن به شن آن نيز بستگي دارد . يعني شن بيشتر داراي مقاومت بالاتري است . مقاومت بتن در مقابل كشش از خواص مهم ديگر بتن كه تأثير عمده أي در توسعه و عرض تركهاي بوجود آمده در سازه هاي بتني دارد.
در يك مخلوط با دانه بندي پيوسته دانه بندي كه مقادير بيشتري ريز دانه داشته باشند و يا حداكثر قطر دانه هاي آن كوچكتر باشد منجر به بتني با وزن مخصوص بيشتر و معمولاً مقاومت بالاتري مي شود گرچه ممكن است اين موضوع در مورد مخلوطهاي با دانه بندي گسسته صدق نكند جايگزيني ماسه طبيعي به جاي مصالح سنگي سبك وزن ريز دانه نيز وزن مخصوص بتن را افزايش مي دهد.
عنوان آزمايش : طرح مخلوط بتن و آزمايش اسلامپ
هدف : طرح بتن و بررسي اسلامپ و مقاومت تعيين شده
وسايل مورد نياز
1ـ قالب مخروطي و صفحه زيرين
2ـ خط كش
3ـ روغن
تئوري آزمايش :
در طراحي بتن بايد بتن از دانه هاي مناسب و غير گسسته برخوردار باشد سنگي كه در ساختن بتن مصرف مي شود بايد پوسيده نباشد ، در برابر اثرهاي جوي پايداري كند. آب در آن اثر فيزيكي يا شيميايي نداشته باشد درجة سختي آن كمتر از 3 نباشد، پوك نباشد و وزن فضايي آن بيش از5/1 تن بر متر مكعب باشد ( به جز در بتن سبك ) قاب فشاري آن كمتر از 80 نيوتن بر ميليمتر مربع نباشد سنگي كه براي ساختن بتن مصرف مي شود بايد پلاك باشد ، نبايد به كثافت و خاك رس و جسمهايي كه براي بتن ضرر دارند آلوده باشند . از آنجا كه مقاومت بتن بستگي به نسبت آب و سيمان دارد . بايد سعي كرد نسبت آب به سيمان را به حداقل رسانيد تا بتن مطلوب و ايده آلي حاصل شود . در بتن ريزيهاي معمولي خارج كردن همة هوا از بتن غير ممكن است وقتي در بتن با تراكم كامل مقدار هواي محبوس وجود دارد با فرض تراكم كامل و در يك سن معين و درجه حرارت معمولي مقاومت بتن به نسبت آب به سيمان معكوس متناسب است. تأثير خواص سنگدانه روي مقاومت از اهميت ثانويه أي برخوردار است تنشي كه در آن ترك قابل ملاحضه شروع مي شود تحت تأثير شكل سنگدانه است . شن صاف منجر به ايجاد ترك در تنشهاي پائين تري نسبت به سنگندانه هاي ريز و شكسته و زاويه اي مي شود . اين تأثير هم در كشش و هم در فشار به علت پيوستگي بهتر و ترك ريز كمتر در سنگدانه هاي شكسته زاويه دار مي باشند . در واقع تأثير شكل سنگدانه ها در مدول شكست بتن در مقايسه با آزمايش فشار يا كشش محوري بيشتر مشهود است كه احتمالاً اين مسئله به علت وجود گراديان بتن كه سبب تأخير در گسترش و توسعه تركهاي منجر به شكست نهايي مي شود . بنابراين بتن هاي داراي سنگدانه زاويه اي مقاومت خمشي بزرگتري در مقايسه با سنگدانه هاي گرد شكل نشان مي دهد .
يكي ديگر از عوامل مؤثر در طرح بتن مدول نرمي است .مدول نرمي ضريبي است كه از دانه بندي بدست مي آيد و بخصوص در استاندارد آمريكا كاربرد دارد . مدول نرمي در حقيقت مجموع درصد هاي تجمعي مانده روي الكهاي استاندارد است كه بر 100 تقسيم شده باشد. مدول نرمي معمولاً براي مصالح ريز دانه محاسبه مي شود و تغييرات آن بين 3/2 تا 3 بوده و افزايش آن نشان دهنده درشتي دانه است. دانستن مدول نرمي از آن جهت مفيد است كه تغييرات جزئي در اندازه دانه ها را كه ممكن است در كارايي بتن تازه موثر باشد نشان مي دهد.
عنوان آزمايش :بهترين نسبت شن و ماسه
هدف آزمايش : بدست آوردن نسبت اختلاط شن ماسه ايده آل جهت كاربرد در بتن
وسايل مورد نياز : ظرف 10 ليتري استاندارد ، ترازو با دقت 1/0 گرم ، خط كش فلزي ، بيل و سيني

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله درباره خواص پزشکی گیاه کنگرشناسه محصول: 651434
موجود

دانلود مقاله درباره خواص پزشکی گیاه کنگر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود مقاله درباره خواص پزشکی گیاه کنگر

 

 

 


نام ديگر اين گياه آركيشو است و از گياهان مغذي است و ريشه آن مورد استفاده قرار مي گيرد. در زمان گل دادن، دانه هاي آن نيز قابل استفاده است. از دانه هاي آن براي هضم غذا استفاده مي شود و بسيار نيروزا است و براي ناراحتي هاي كبد و طحال مؤثر است.
نام علمي کنگر CYNARA SCOLYMUS است. اين گياه اولين بار در اتيوپي کشت شد و بعد در نقاط مختلف دنيا گسترش پيدا کرده است. محل اصلي رويش اين سبزي مديترانه، جزاير قناري و آمريکاي جنوبي است. زمان به گل نشستن اين گياه از بهار تا نيمه ي تابستان است که به عواملي چون شرايط اقليمي و گرماي هوا وابسته است. دم برگ داخلي سفيد رنگ ، راس ساقه و هاگدان قسمت هاي خوراکي اين گياه را تشکيل مي دهد که در سوپ ، خورش و سالاد مورد استفاده قرار مي گيرد. در يونان و مصر باستان، اين گياه به دليل نقش کمکي در هضم مواد غذايي مورد توجه قرار گرفت و در قرن 16 ميلادي در اروپا يکي از سبزيجات معروفي بود که توسط اشراف مصرف مي شد.
در طب سنتي اروپا ، برگ هاي کنگر به عنوان ماده افزايش دهنده ادرار ( ديورتيک ) و محرک کليه ها ، محرک ترشح صفرا از کبد و انقباض کيسه صفرا مورد استفاده قرار مي گرفت. اين گياه غني از پتاسيم بوده، ولي از لحاظ انرژي محدود است.
مواد مغذي اصلي موجودد در 100 گرم کنگر خام
انرژي 18 کيلو کالري
پتاسيم 360 ميلي گرم
آهن 1 ميلي گرم
فولات 21 ميکروگرم
کلسيم 41 ميلي گرم
پتنوتنيک اسيد 3/0 ميلي گرم
ويتامين B1 1/0 ميلي گرم
سديم 27 ميلي گرم
بتاکاروتن 39 ميکروگرم
فيبر 4 گرم
خواص درماني کنگر در سلامت بدن
سرگل هاي اين گياه به عنوان سبزي مصرف مي شود که براي دستگاه گوارش مقوي بوده و به هضم مواد غذايي کمک مي کند. عصاره ي برگ و ريشه ي کنگر براي جلوگيري از رسوب چربي در جدار رگ ها مفيد بوده و در درمان يرقان ، سوء هاضمه ، احساس ناراحتي در معده ، نفخ ، بي اشتهايي ، تهوع ، اسهال خفيف يا يبوست ، نارسايي کبد ، دفع مزمن آلبومين و کم خوني بعد از جراحي موثر بوده و از کبد در برابر سموم شيميايي محافظت مي کند. در بعضي از کشورها به عنوان محرک تمايلات جنسي مصرف مي شود.
ماده سينارين که در عصاره برگ کنگر وجود دارد، باعث کاهش کلسترول خون مي شود. تحقيقات نشان داده است که سينارين باعث کاهش سطح تري گليسيريد خون نيز مي شود.
سينارين و ماده ديگري که به عنوان اسيد کافئيک شناخته شده است، کبد را در برابر عفونت حفظ مي کند و به کبد کمک مي کند تا بعد از تخريب قسمتي از آن دوباره خود را از نو بسازد. از آنجايي که کنگر محتوي کربوهيدرات پيچيده غير قابل هضم به نان اينولين است، خاصيت مسهلي دارد. از طرفي اينولين موجود در کنگر باعث افزايش باکتري هاي مفيد و کاهش باکتري هاي مضر در مدفوع مي شود. در حقيقت باعث حفظ سلامتي روده شده و احتمالاً مي تواند خطر سرطان روده باريک را کاهش دهد. آنتي اکسيدان موجود در کنگر، پوست را در برابر سرطان محافظت مي کند.
مقدار مصرف
بزرگسالان براي بهره گيري از اثرات درماني کنگر مي توانند ،4-1 گرم برگ خشک يا خام آن را سه بار در روز مصرف کنند.

 

کساني که نبايد کنگر مصرف کنند
- بهتر است زنان باردار، کودکان، بيماران مبتلا به بيماري شديد کبدي يا کليوي از مصرف برگ کنگر پرهيز کنند.
- از آنجايي که برگ هاي کنگر محرک انقباض کيسه ي صفراست، افرادي که سنگ کيسه ي صفرا دارند نبايد آن را مصرف کنند، چرا که افزايش انقباض کيسه ي صفرا منجر به انسداد مجاري و حتي پارگي کيسه صفرا مي شود.
- هم چنين اشخاصي که نسبت به کنگر و يا خواص سينارين حساسيت دارند، بايد از مصرف اين گياه پرهيز کنند.
خواص غذایی کنگر

نام علمی کنگر CYNARA SCOLYMUS است. این گیاه اولین بار در اتیوپی کشت شد و بعد در نقاط مختلف دنیا گسترش پیدا کرده است. محل اصلی رویش این سبزی مدیترانه، جزایر قناری و آمریکای جنوبی است. زمان به گل نشستن این گیاه از بهار تا نیمه ی تابستان است که به عواملی چون شرایط اقلیمی و گرمای هوا وابسته است. دم برگ داخلی سفید رنگ ، راس ساقه و هاگدان قسمت های خوراکی این گیاه را تشکیل می دهد که در سوپ ، خورش و سالاد مورد استفاده قرار می گیرد. در یونان و مصر باستان، این گیاه به دلیل نقش کمکی در هضم مواد غذایی مورد توجه قرار گرفت و در قرن 16 میلادی در اروپا یکی از سبزیجات معروفی بود که توسط اشراف مصرف می شد.
در طب سنتی اروپا ، برگ های کنگر به عنوان ماده افزایش دهنده ادرار ( دیورتیک ) و محرک کلیه ها ، محرک ترشح صفرا از کبد و انقباض کیسه صفرا مورد استفاده قرار می گرفت. این گیاه غنی از پتاسیم بوده، ولی از لحاظ انرژی محدود است.
مواد مغذی اصلی موجودد در 100 گرم کنگر خام
خواص درمانی کنگر در سلامت بدن
سرگل های این گیاه به عنوان سبزی مصرف می شود که برای دستگاه گوارش مقوی بوده و به هضم مواد غذایی کمک می کند. عصاره ی برگ و ریشه ی کنگر برای جلوگیری از رسوب چربی در جدار رگ ها مفید بوده و در درمان یرقان ، سوء هاضمه ، احساس ناراحتی در معده ، نفخ ، بی اشتهایی ، تهوع ، اسهال خفیف یا یبوست ، نارسایی کبد ، دفع مزمن آلبومین و کم خونی بعد از جراحی موثر بوده و از کبد در برابر سموم شیمیایی محافظت می کند. در بعضی از کشورها به عنوان محرک تمایلات جنسی مصرف می شود.
ماده سینارین که در عصاره برگ کنگر وجود دارد، باعث کاهش کلسترول خون می شود. تحقیقات نشان داده است که سینارین باعث کاهش سطح تری گلیسیرید خون نیز می شود. سینارین و ماده دیگری که به عنوان اسید کافئیک شناخته شده است، کبد را در برابر عفونت حفظ می کند و به کبد کمک می کند تا بعد از تخریب قسمتی از آن دوباره خود را از نو بسازد. از آنجایی که کنگر محتوی کربوهیدرات پیچیده غیر قابل هضم به نان اینولین است، خاصیت مسهلی دارد. از طرفی اینولین موجود در کنگر باعث افزایش باکتری های مفید و کاهش باکتری های مضر در مدفوع می شود. در حقیقت باعث حفظ سلامتی روده شده و احتمالاً می تواند خطر سرطان روده باریک را کاهش دهد. آنتی اکسیدان موجود در کنگر، پوست را در برابر سرطان محافظت می کند.
مقدار مصرف
بزرگسالان برای بهره گیری از اثرات درمانی کنگر می توانند ،4-1 گرم برگ خشک یا خام آن را سه بار در روز مصرف کنند.
کسانی که نباید کنگر مصرف کنند
- بهتر است زنان باردار، کودکان، بیماران مبتلا به بیماری شدید کبدی یا کلیوی از مصرف برگ کنگر پرهیز کنند.
- از آنجایی که برگ های کنگر محرک انقباض کیسه ی صفراست، افرادی که سنگ کیسه ی صفرا دارند نباید آن را مصرف کنند، چرا که افزایش انقباض کیسه ی صفرا منجر به انسداد مجاری و حتی پارگی کیسه صفرا می شود.
- هم چنین اشخاصی که نسبت به کنگر و یا خواص سینارین حساسیت دارند، باید از مصرف این گیاه پرهیز کنند.
منبع : ماهنامه دنیای تغذیه
بوته از گياه خوراكي و درماني"كنگر فرنگي" كه به شيوه آزمايشگاهي بعمل آمده است روز جمعه در يك منطقه حفاظت شده در تپه‌هاي اطراف شهر"ربط" از توابع شهرستان سردشت كاشته شد.
اين گياه كه تنها در شهرستان سردشت استان آذربايجان غربي مي‌رويد به نظر مي‌رسيد سالها قبل منقرض شده، ولي دو سال قبل بطور تصادفي در مسير عمليات احداث فيبر نوري مشاهده شد .
دكتر "عباس صيامي" عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم اروميه پنج بوته از اين گياه را كه هنگام حفاري از خاك بيرون آمده بودند، در يك آزمايشگاه نگهداري و موفق شد يكي از بوته‌ها را نجات داده و مجددا سبز كند .
بوته نجات يافته براي تجديد حيات و تكثير مجدد روز جمعه در زادگاه‌اصلي خود در اطراف تپه‌هاي شهرك " ربط " و تحت شرايط حفاظتي كاشته شد .
دكتر صيامي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اسم علمي اين گياه را " ‪ ) " Sinara-cordica‬سينارا كورديكا) اعلام كرد و گفت : بدليل وجود ماده موثر دارويي " ‪ ) " Sinarin‬ سينارين ) اين گيان به اين عنوان نامگذاري شده است .
وي افزود : سينارين موجود در اين گياه مهمترين و بهترين ماده براي تقويت كبد بوده و داراي خواص ضد سرطان و انواع هپاتيت نيز هست .
صيامي زادگاه اصلي اين گياه را شهرستانهاي كردنشين آذربايجان غربي عنوان كرد و افزود : بدليل بهره برداري بي‌رويه براي مصارف خوراكي نسل آن در بسياري از مناطق از بين رفته است .
وي خواص دارويي و خوراكي گياهان وحشي استان آذربايجان غربي بخصوص مناطق جنوب غربي اين استان را نسبت به ساير گياهان مشابه در جهان بسيار مهم و موثر عنوان كرد و گفت : به همين دليل نيز سازمان خواربار جهاني " فائو " اين منطقه را محدوده " هلال سبز " نامگذاري كرده است .
دكتر صيامي افزود : گياهاني مانند " اشتنبرگ " و " لاله آريا " كه اولي براي درمان رماتيسم و دومي براي درمان اعتياد بكار مي‌رود تنها در شهرستان سردشت مي‌رويد .
شهرستان سردشت داراي ‪ ۳۰‬هزار هكتار عرصه مرتعي و افزون بر ‪ ۴۰‬هزار هكتار عرصه جنگي است كه مملو از گياهان خوراكي و دارويي است .
گياه " كنگر فرنگي " شبيه به كنگر معمولي است ولي برگها و شاخه‌هاي آن اندكي كوچكتر و رنگ برگهاي آن نيز داراي سبزينه بيشتري است .
کنگر باغى - خارلته - کنگر صحرائى - کنگر وحشى
نام علمى: Circium arvense (L.) scop
نام انگليسى: Creeping thistle, Canada thistle, Perenial thistle

گياهچه
لپه‌ها گرد تا تخم‌مرغى شکل، به طول پنج تا شش ميلى‌متر و داراى سطحى زبر است. اولين برگ‌هاى حقيقى تخم‌مرغى تا سرنيزه‌اى با حاشيه‌اى کنگره‌دار، سه گوش و داراى خارهاى تيز هستند.
گياه کامل
- اندام‌هاى رويشى:
گياهى است چندساله، ايستا و به ارتفاع ۶۰ تا ۱۵۰ سانتى‌متر که توسط بذر، ساقه‌ها خزندهٔ زيرزمينى و جوانه‌هاى موجود بر روى ريشه‌هاى افقى تکثير مى‌يابد. ساقهٔ اين گياه توخالي، بدون کرک يا کرک‌دار و در بخش‌هاى بالائى منشعب است. برگ‌ها ساقه‌آغوش، مستطيلى شکل و يا سرنيزه‌اي، موج‌دار، به طول ده تا بيست سانتى‌متر، با لوب‌هائى خاردار يا بدون خار و صاف يا کمى دندانه‌دار است. برگ‌هاى ساقه‌اى نسبت به برگ‌هاى قاعده‌اى (روزتي) بزرگتر و داراى لوب‌هاى عميق‌تر هستند. سطح زيرين آنها سبز روشن و داراى کرک‌هاى پشمى و سفيدرنگ است.
ريشه‌هاى اين گياه گوشتي، متراکم و به رنگ سفيد تا زرد بوده و بيشتر در عمق ۴۵ سانتى‌مترى خاک و در مواردى حتى بيشتر تمرکز دارند. گسترش جانبى اين ريشه‌ها تا شعاع ۱۳ مترى مشاهده مى‌شود.
اندام‌هاى هوائى خارلته در اواخر تابستان از بين مى‌روند، اما ريشه‌هاى آن حتى در شرايط يخبندان، در اعماق پنجاه سانتى‌مترى خاک زنده مانده و در سال بعد توليد اندام‌هاى هوائى خواهند کرد.
- اندام‌هاى زايشى:
گل‌آذين کلاپرک، به طول ۲ تا ۵/۲ و قطر ۵/۱ تا ۵/۲ سانتى‌متر که به‌صورت دسته‌هاى يک تا پنج‌تائى در انتهاء انشعابات قرار گرفته و گل‌هاى نر و ماده بر روى پايه‌هاى جداگانه قرار دارند. گل‌ها به رنگ ارغوانى تا قرمز ديده مى‌شوند. گل‌هاى ماده بوئى شبيه به وانيل داشته و در گل‌آذين تخم‌مرغى شکل قرار دارند. گل‌هاى نر بدون بو هستند و به‌صورت گل‌آذين‌هاى نيمه کروى ديده مى‌شوند. اين گل‌ها توليد دانه گرده مى‌کنند اما قادر به توليد بذر نيستند. مطالعات اخير نشان داده است که گل‌آذينِ نر ممکن است داراى گل‌هاى هرمافروديت نيز باشند.
بذرهاى اين گياه به رنگ سبز زيتونى تا قهوه‌اى تيره و بالدار، ۵/۲ تا ۴ و پهناى يک ميلى‌متر بوده و داراى سطحى صاف هستند. پاپوس‌ها سفيدرنگ، ابريشمى و کرک‌هاى پرمانند آن دو تا سه سانتى‌متر طول دارند و طويل‌تر از بذرها هستند. هر گياه ممکن است چهار تا پنج هزار بذر توليد کند.
موسم گلدهى اين گياه اواخر بهار و ساقه‌هاى گل‌دهنده از روزت‌هائى که در زمستان توليد شده‌اند خارج مى‌شوند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 14   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلامشناسه محصول: 651435
موجود

دانلود مقاله سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

دانلود مقاله سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام

 

 

چكیده:
بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. در قرآن كریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یك معیار، بلكه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ كه «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، رشد كیفری نیز شرط است.
مقدمه
تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد كه این موجود خاكی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن كریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاكی(1) و نیز داستان ارتكاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل كرده است.
بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت كرده است تا انسان بر روی كره خاكی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تكرار آن، ملازم مبارزه با جرم و كنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.
اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری كه اصول حاكم بر جرایم و مجازاتها كه امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انكار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان كه جامعه بشری، شاهد مجازات كودكان و مجانین بوده است.
دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، كودكان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت كیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.
در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا كه اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح كرده است. ثانیا، سن مسؤولیت كیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏كند كه مسؤولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.
در ادامه، سن مسؤولیت كیفری را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سن مسؤولیت كیفری در قرآن
احكام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (كتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود كه قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این كه خود، منبع مستقل احكام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد.
بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می‏آید:
1. وقتی در واژه‏هایی كه بیانگر بلوغ انسان است، دقت كنیم، درمی‏یابیم كه بلوغ و رسیدن كودك به مرحله تكلیف، یك امر طبیعی، تكوینی و جنسی است كه در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است.
برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی كه تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏كنیم:
آیه اوّل: «وقتی كه كودكان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏كند كه او دانا و حكیم است.»(4)
آیه دوم: «... كودكانی كه هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید كه این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)

 

آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نكاح آزمایش كنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(6)
آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیك نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن كه به حد اشد (كه همان تكامل جنسی و رشد است) برسد.»(7)
2. ملاك و معیار اصلی عبور از دوره كودكی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فكری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین كرد؛ چرا كه رسیدن به مراحل حُلم، نكاح و اشد، از امور تكوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تكوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تكوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود كه در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلكه به جای آن، معیارهای كلی ارائه شده است.
3. بنابراین، می‏توان گفت: سن بلوغ و تكلیف و به دنبال آن، سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.
البته یادآوری می‏شود كه در تحقق مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فكری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسؤولیت كیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فكری». در غیر این صورت، شخص، مسؤولیت كیفری ندارد و نمی‏توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ایشان را مجازات نمود.

 

4. سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ، نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اَماره‏ای از امارات ذكر شده است.
سن مسؤولیت كیفری در سُنّت
پس از قرآن كه كلام وحی است، سخنان رسول امین صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به عنوان عدل كلام وحی از نظر اعتبار، و یكی از منابع در قانون‏گذاری اسلامی محسوب می‏شود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است و احادیث وارده از امامان معصوم علیهم‏السلام به عنوان مفسّران وحی، از منابع تشریع و قانون‏گذاری نیز به حساب می‏آید. لذا نتایج حاصل از این منبع موّاج و پرفیض در خصوص مسؤولیت كیفری، از اهمیّت بالایی برخوردار است.
سن مسؤولیت كیفری در روایات رسیده از پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم
بعد از تأمل و تدقیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم‏الشأن صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم می‏توان نتیجه گرفت:
1. درباره بلوغ و مسؤولیت كیفری كودكان در كلام رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم مطابقت، انسجام، تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا در كلام معروف رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم كه می‏فرماید: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ»(8)، ملاحظه می‏شود كه كودكی، تا زمانی كه احتلام محقق می‏شود، ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت، كودكان، مرفوع‏القلم هستند؛ یعنی در برابر اَعمال خویش، تكلیف ندارند و در نتیجه، از مسؤولیت كیفری نیز معاف می‏باشند.
در حدیث دیگری از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم خطاب به حضرت علی علیه‏السلام آمده است كه پایان «یُتْم» (كودكی)، تحقق احتلام است(9) و به محض این كه كودك محتلم شد، دیگر یتم و كودك محسوب نمی‏شود.
2. در كلام پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم احتلام به عنوان ملاك اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سخنی از سن برای تحقق بلوغ، به میان نیامده است.
3. در كلام وحی و بیان رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم درباره تحقق حد بلوغ و خروج كودكان از مرحله كودكی، معیار واحدی ارائه شده است و آن، احتلام در پسران و حیض (دیدن عادت ماهانه) در دختران می‏باشد. البته برای تحقق مسؤولیت كیفری كودكان، علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ، شرط رسیدن كودكان به مرحله رشد نیز لازم است.
سن مسؤولیت كیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام
روایات رسیده از امامان علیهم‏السلام در خصوص بلوغ و مسؤولیت كیفری كودكان، به طور كلی به سه دسته قابل تقسیم است:
1. روایاتی كه به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می‏داند و هیچ اشاره‏ای به سن ندارد (بلوغ جنسی).
2. روایاتی كه سن را در كنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان كرده است (بلوغ سنی).
3. روایاتی كه در آنها تنها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه‏ها ذكری به میان نیامده است.
1. بلوغ جنسی:

 

وقتی كه با دقت به روایات دسته اول بنگریم، به این نتیجه می‏رسیم كه احتلام و قاعدگی، به عنوان دو امر تكوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره «یتم و كودكی» موضوعیت دارد. با ملاحظه نص روایات زیر، مشاهده می‏شود كه ملاك اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردانگی و زنانگی، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.
صحیحه هشام: امام صادق علیه‏السلام فرمود: «كودكی كودك با احتلام كه همان اشد اوست، پایان می‏پذیرد و اگر محتلم شد و ایناس اشد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است و ولیّ او باید مالش را در اختیار او قرار ندهد.»(10)
صحیحه علی بن جعفر: «از موسی بن جعفر علیه‏السلام پرسیدم: كودك در چه زمانی یتیم نیست؟ فرمود: وقتی كه محتلم گردد و به گرفتن و عطا (داد و ستد) آشنا شود.»(11)
وصیت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به علی علیه‏السلام : «ای علی! بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی، یتیمی (كودكی) نیست.»(12)
2. بلوغ سنی:
در برخی روایات، سن خاصی ذكر شده است؛ چون در این سن خاص، دختران حیض می‏شوند و پسران به حالت احتلام می‏رسند؛ یعنی از نظر این روایات، سن بما هو، موضوعیت ندارد، ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است، به خاطر تحقق معیار بلوغ (حیض، احتلام) می‏باشد. لذا سن خاص مورد نظر، موضوعیت ندارد، بلكه طریقی به تحقق معیار است.

 

بنابراین، با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات، این نتیجه را می‏توان گرفت كه سن، موضوعیت ندارد، بلكه طریقیت دارد؛ لذا مشاهده می‏شود كه امام علیه‏السلام در موثقه عبداللّه‏ بن سنان(13)، دختر نه‏ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسؤول می‏داند كه دختران، معمولاً در این سن حائض می‏گردند. همچنین در موثقه عمار ساباطی(14) ملاحظه می‏شود كه امام علی علیه‏السلام وقتی پسر و دختر را در سیزده سالگی، موظف به انجام تكالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش، مسؤول و مكلف می‏داند، حلم مذكور را مشروط به این می‏كند كه پسر، قبل از سن سیزده سالگی به احتلام نرسیده و دختر، حیض نشده باشد؛ زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر، بلوغ تحقق یافته و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست.
پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض است، نه پانزده یا نه سالگی، و ذكر سن در روایات، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ (احتلام و حیض) است.
3. روایات صرفا مبتنی بر سن:
در این دسته از روایات، فقط به سن اشاره شده است، نه نشانه‏های دیگر، و شاید به این دلیل باشد كه از امامان علیهم‏السلام درباره مسأله بلوغ و زمان آغاز تكلیف و مسؤولیت كیفری كودكان، سؤالهای زیادی می‏شده است و امامان معصوم علیهم‏السلام مورد مراجعه قرار می‏گرفته‏اند و آنان گاهی با بیان نشانه‏های طبیعی و تكوینی (احتلام و حیض)، رسیدن به حد بلوغ را بیان می‏كردند و در مواردی، با ذكر سن خاص، از باب تعیین مصداق، پاسخ می‏دادند و در مواردی، هم علایم طبیعی (احتلام، حیض و انبات) را بیان می‏فرموده‏اند و هم سن مشخصی را ذكر می‏كردند.
بنابراین، تعیین سن توسط امامان علیهم‏السلام بیانگر این است كه در زمان صدور روایات، چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا سیزده سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض) می‏رسیدند و پسران نیز نوعا در سنین سیزده تا پانزده سالگی محتلم می‏شدند، لذا امامان علیهم‏السلام در مواردی به عنوان تعیین مصداق، رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل: نه، سیزده، چهارده و یا پانزده سالگی بیان می‏فرمودند، وگرنه این سنین، به خودی خود، موضوعیت ندارد.
تعدادی از روایات دسته سوم، به قرار زیر است:
روایت ابی‏حمزه ثمالی: از امام محمد باقر علیه‏السلام پرسیدم: چه وقت كودكان مكلف می‏شوند؟ در پاسخ فرمودند: «در سن سیزده و چهارده سالگی.» پس عرض كردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه‏السلام در پاسخ فرمود: «در این سن مكلف می‏شوند و احكام بر آنان جاری می‏شود، اگرچه محتلم نگردند.»(15)
صحیحه حمزة بن حمران: از امام محمد باقر علیه‏السلام پرسیدم: چه موقع بر پسر، همه حدود الهی واجب می‏گردد و به سود و زیان او حكم شده، مؤاخذه می‏شود؟ امام علیه‏السلام فرمود: «وقتی كه از یتیمی و كودكی خارج شده، صاحب ادراك و شعور شود.» گفتم: آیا برای آن، حدی هست كه با آن شناخته شود؟ امام علیه‏السلام فرمود: «وقتی كه محتلم شود و به سن پانزده سالگی برسد یا شعور پیدا كند یا موی بر زهار او بروید، حدود الهی بر او اقامه و جاری می‏شود و به سود و زیانش حكم می‏شود.» گفتم: چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می‏شود و پاداش و كیفر می‏بیند؟ امام فرمود: «دختر مانند پسر نیست؛ زیرا دختر وقتی كه شوهر كند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می‏رود... . و حدود «به طور كامل» به نفع و ضرر او جاری می‏شود... .»(16)

امام جعفر صادق علیه‏السلام می‏فرماید: «معیار بلوغ زن، نه سالگی است.»(17)
بدین ترتیب، به نظر می‏رسد كه چون تكلیف، خطاب است و خطاب، متوجه كسی می‏شود كه دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت این كه مورد خطاب قرار نمی‏گیرند، فاقد تكلیف و مسؤولیت كیفری هستند، اما پس از این كه كودكان به حد بلوغ جنسی برسند، از این جهت كه از جرگه كودكان خارج شده‏اند، می‏توانند مورد خطاب واقع شوند. لیكن به نظر می‏رسد كه تحقق بلوغ جنسی، به تنهایی نمی‏تواند شرط كافی برای وجود مسؤولیت كیفری (گرچه شرایط لازم است) باشد؛ زیرا افرادی كه بالغ هستند، اگر به رشد كیفری نرسیده باشند و قادر بر تشخیص حُسن و قبح اعمال خویش نباشد، شایسته مؤاخذه و مجازات نخواهد بود.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   20 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


طرح توجیهی طراحی صفحات و نرم افزار وبشناسه محصول: 648521
موجود

طرح توجیهی طراحی صفحات و نرم افزار وب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

طرح توجیهی طراحی صفحات و نرم افزار وب

طرح توجیهی طراحی صفحات و نرم افزار وب

یک سایت می تواند نقش یک بروشور تبلیغاتی را برای شما بازی کند حتی با امکاناتی بسیار بیشتر از یک بروشور ساده. شما با استفاده از یک سایت اینترنتی می توانید به راحتی محصولات خود را به بازدید کنندگان خود معرفی کنید، آنها را از آخرین تغییرات مطلع کنید، اطلاعات مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار دهید و یا حتی نظرات و پیشنهادات آنها را جمع آوری کنید. حتی می توان با ایجاد یک انجمن گفتگو در سایت به سایرین اجازه داد نظرات خود را اعلام کنند و به نظرات دیگران پاسخ دهند.

از یک سایت اینترنتی می توان برای ایجاد ارتباط مؤثر میان اعضای یک سازمان هم استفاده کرد به صورتی که هر یک از اعضا در هر جا که باشند بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود از طریق سایت سازمان دسترسی پیدا کنند، از آخرین اخبار مطلع شوند و آخرین تغییرات را مشاهده کنند.

در حقیقت می توان از یک سایت اینترنتی به عنوان بخش مهمی از سیستم اطلاعاتی داخل سازمان استفاده کرد و هر گروه از افراد به اطلاعات مربوط به سطح سازمانی خود دسترسی داشته باشند. یعنی اطلاعاتی که کارمندان از سایت دریافت می کنند متفاوت با اطلاعات مدیران و همچنین متفاوت با اطلاعاتی باشد که بازدید کنندگان خارج سازمان از سایت دریافت می کنند.

یک وب سایت راهی مناسب برای ارائه اطلاعات مختلف در مورد کالا هم و خدماتی است که شرکت به مشتریان ارائه می دهد. بدون اینکه مشتری مجبور باشد در زمان خاصی به شرکت مراجعه کند و یا اینکه با شرکت تماس بگیرد می تواند در هر کجا که باشد به سایت شرکت مراجعه کند و اطلاعات مورد نظر خود را کسب کند.


طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنیشناسه محصول: 648523
موجود

طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی

طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی

این روزها که بحث روغن پالم داغ شده است کار و کاسبی یک فروشگاه ابتکاری در تهران حسابی رونق گرفته است. مسئولان می‌گویند: روغن پالم تنها شامل لبنیات پرچرب نمی‌شود و با روغن‌های خوراکی نیز وارد خانه مردم شده است. حالا این موج خبری، به کمک چند جوان مبتکر آمده است تا فروشگاه منحصر به فردشان با انبوه مشتریانی مواجه شود که به‌دنبال خرید روغن باکیفیت هستند. آنها با طراحی دستگاه‌های ماکت روغن‌گیر، در حضور مشتری روغن کاملا خالصی از دانه‌ها و میوه‌های روغنی تهیه می‌کنند و برای اعتماد بیشتر مشتریان، اجازه می‌دهند آنها شخصا فرآیند روغن‌گیری را انجام دهند.


طرح توجیهی پرورش اردک مادرشناسه محصول: 648525
موجود

طرح توجیهی پرورش اردک مادر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

طرح توجیهی پرورش اردک مادر

طرح توجیهی پرورش اردک مادر

اردکها از نظر علمی جزء شاخه طناب داران و رده پرندگان و راسته غاز سانان و خانواده مرغابی سانان  می باشد. بدن این پرنده  کشیده و کوتاه بوده و دارای نوک پهنی است . دمای بدن آن 40.7 درجه سانتی گراد وتعداد ضربان قلب آن 312  بار در دقیقه و تعداد تنفس 16 تا 28 بار در دقیقه می باشد.در زیر پوست بدن یک لایه چربی وجود دارد که به عنوان عایق حرارتی عمل میکند پر ها سر تا سر بدن اردک را می پوشانند .از ویژگی مهم این پر ها آن است که حالت روغنی دارند که سبب می شود آب و روطوبت به پوست بدن نرسد.دم اردک دارای 20 تا 24 پر می باشد .پاها کوتاه و دارای 3 انگشت مب باشد و این انگشتان به وسیله پرده هایی به هم وصل هستند. تخم گذاري در اردكها به عوامل مختلفي از جمله خصوصيات ژنتيكي و جنس يا گونه آنها وابسته است. اما شرايط مديريتي خوب، ما را به سوي بدست آوردن با كيفيت ترين تخم و گوشت سوق مي دهد.


طرح توجیهی پرورش گاو گوشتیشناسه محصول: 648520
موجود

طرح توجیهی پرورش گاو گوشتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

طرح توجیهی پرورش گاو گوشتی

طرح توجیهی پرورش گاو گوشتی

تغذيه گاوهاي پرواري با محتويات بستر طيور گوشتي گاوها و ساير نشخواركنندگان، حاوي دستگاه گوارش بي نظيري هستند كه امكان استفاده از ضايعات و ساير محصولات جانبي را به عنوان منبعي براي جيره غذائي آنها ، مهيا مي كند. تغذيه گاوها عمدتاً بر مبناي استفاده از محصولات فرعي و ساير مواد مغذي هستند كه منحصراً بوسيله نشخواركنندگان قابل هضم باشد. يكي از خوراكهاي غير معمول كه در تغذيه گاو قابل استفاده مي باشد، فضولات بستر جوجه هاي گوشتي مي باشد. در صنعت پرورش جوجه هاي گوشتي ، حجم قابل توجهي از فضولات بسترتوليد مي شود كه به عنوان يك فراوري جانبي و ...


طرح توجیهی تولید بیسکوییت ساده , میشیکا و نان و شیرینیشناسه محصول: 628705
موجود

طرح توجیهی تولید بیسکوییت ساده , میشیکا و نان و شیرینی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

طرح توجیهی تولید بیسکوییت ساده , میشیکا و نان و شیرینی

طرح توجیهی تولید بیسکوییت ساده , میشیکا و نان و شیرینی

فرایند تولید بیسکوییت , میشکا و نان و شیرینی


طرح توجیهی تولید بتن آمادهشناسه محصول: 628707
موجود

طرح توجیهی تولید بتن آماده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

طرح توجیهی تولید بتن آماده

طرح توجیهی تولید بتن آماده

بتون یک سنگ مصنوعی است که در آن سنگهای طبیعی از سایزهای خوب دانه بندی شده به وسیله یک شبکه سیمانی به هم متصل می شوند و به این طریق استحکام به وجود می آید . اگرچه این اصل ساختن مواد ساختمانی می تواند به حداقل امپراتوری دوم برسد، قرنها مورد غفل ت قرار گرفته بود . بتون در دهه 1800 اهمیت خود را دوباره ب ه دست آورد . زمانی که روشهای ساخت سیمان مدرن درمقیاس وسیع پیشرفت حاصل کرد. و...


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مـهـد كـودكشناسه محصول: 628699
موجود

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مـهـد كـودك

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5100تومان

برچسب ها :

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مـهـد كـودك

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  مـهـد كـودك

    تغيير روش زندگي افراد جامعه و تمايل روز افزون به زندگي ماشيني و مدرن ،‌ موجب بروز پاره‌اي مسائل جديد در زندگي روزمره شهروندان شده است. افزايش مشاركت بانوان در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و حضور بيشتر اين قشر جامعه در محيط هاي كاري خارج از منزل باعث كاهش ساعات حضور مادران در محيط خانه و به تبع آن عدم وجود امكان مراقبت از كودكان توسط مادر مي‌شود.


طرح توجیهی تولید نان لواششناسه محصول: 628702
موجود

طرح توجیهی تولید نان لواش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5200تومان

برچسب ها :

طرح توجیهی تولید نان لواش

طرح توجیهی تولید نان لواش

بي‌شك غلات بيشترين سهم را در سبد غذايي جوامع بشري دارا هستند. در اين ميان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ويژه خود كه قابليت تبديل شدن به نان را دارد از اهميت بسزايي برخوردار است . به گونه اي كه برخي از ارقام وحشي آن از حدود پانزده هزار سال قبل از ميلاد مسيح در مصر و بين‌النهرين مي‌روييده است و دانه‌هاي اين گياه موميايي هاي فراعنه مصر از اهرام اين كشور به دست آمده است.


آموزش شبکه و امنیت شبکهشناسه محصول: 628291
موجود

آموزش شبکه و امنیت شبکه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

آموزش شبکه و امنیت شبکه

آموزش شبکه و امنیت شبکه

امنیت شبکه های کامپیوتری از مهمترین مسائل مبتلا به شبکه های کامپیوتری است. مهمترین رکن برپائی یک شبکه پس از پیکربندی صحیح سخت افزاری مساله تضمین امنیت شبکه است....


احکام پزشکی ویژه بیماران و پزشکانشناسه محصول: 628108
موجود

احکام پزشکی ویژه بیماران و پزشکان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

احکام پزشکی ویژه بیماران و پزشکان

احکام پزشکی ویژه بیماران و پزشکان

کسانی که  علاقمند به احکام پزشکی هستند مطالعه این نوشته کمک قابل توجهی به آنان خواهد کرد


34 ایده پولساز در اینترنتشناسه محصول: 509672
موجود

34 ایده پولساز در اینترنت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

34 ایده پولساز در اینترنت

34 ایده پولساز در اینترنت

اه اندازی یک کسب و کار اینترنتی نیاز به ایده عجیب و غریب و تخصص‌های خاصی نیست اما پس از راه اندازی نیاز به نظم و توسعه و یادگیری مهارت‌های دارید. مهارت بازاریابی اینترنتی٬ تکنیک های افزایش جذابیت کاربران و تولید محتوای ناب و تخصصی. در این مطلب ما چندین ایده کسب و کار اینترنتی به شما دوست عزیز  ارائه دادیم.


1
logo-samandehi